Camille - Multi-Concept WordPress Theme

حوزه های تحت پوشش هلدینگ اقساط ایران

حوزه خودرو

شبکه فروش اقساطی ملزومات خودروهای سبک و سنگین در حوزه خودرو ، فرصت خدماتی شایسته به مردم و همچنین کسب وکاری پر سود را برای نمایندگان خود در سراسرکشور فراهم آورده است.

حوزه اعتبار

این شرکت از سال۱۳۹۸ به عنوان اولین و بزرگترین برند سرمایه گذاری با بیش از ۱۳۰ نماینده در کشور به جهت تامین نیازهای مالی عموم مردم در قالب کارت های اعتباری در حوزه اعتبار خدمت میکند.

حوزه کالا

هلدینگ اقساط ایران ، اولین و بزرگترین برند فروش اقساطی کالا و خدمات مورد نیاز خانوار، با بیش از ۱۰۰ نمایندگی در سراسر کشور فرصتی بی همتا در جهت بهبود وضعیت معیشتی است.

حوزه پزشکی و درمان

هلدینگ اقساط ایران در حوزه پزشکی و درمان ، بزرگترین شبکه ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی و زیبایی به صورت اقساطی می باشد که از سال۱۳۹۰ اقدام به تامین هزینه های حوزه درمان برای عموم مردم کشورعزیزمان نموده است.

حوزه کشاورزی

هلدینگ اقساط ایران در حوزه کشاورزی به جهت کمک به صنعت کشاورزی در کشور طراحی و پایه ریزی و به عنوان اولین مرکز ارائه تسهیلات به کشاورزان و دامداران در بستر تامین نیازهای مالی خدمت می نماید.

حوزه ساخت

هلدینگ اقساط ایران در حوزه ساخت، به عنوان اولین و بزرگترین کلینیک زنجیره ای اقساطی ساختمان با هدف ارائه کلیه خدمات ساختمانی و پیمانکاری به صورت اقساطی از سال ۱۳۸۵ به مشتریان و کارفرمایان خدمت میکند.

حوزه سرمایه

این هلدینگ آمادگی دارد تا با هدایت نمایندگان خود در هر شهر حمایت مالی کاملی از واحد های صنفی مستقل که مستعد پذیرش بسته تسهیلاتی این شرکت هستند را به عمل آورد.
بدیهی است شما با فعالیت در این حوزه علاوه بر کمک به اقتصاد همشهریان خود میتوانید به نحو مطلوبی از درآمد سرشار این کسب و کار بهره مند گردید.

حوزه هایپر

اگر میخواهید تنها هایپر اقساطی شهرخودتان باشید، نمایندگی در این حوزه به شما پیشنهاد می شود تا بین همه خانوارهای شهرتان، تا سقف ۴ میلیون تومان ارزاق عمومی بدون سود و کارمزد توزیع نمایید.

توزیع سبد های مواد غذایی ،بهداشتی و پروتینی در قالب اقساط ۴ تا ۶ ماه بدون سود و کارمزد توسط نمایندگان این حوزه صورت میپذیرد.

این سبدها محتوی ارزاق عمومی و اساسی پر مصرف خانوار می باشند، که همگی از برندهای روز و پر طرفدار تهیه گردیده ودسترسی تمامی خانوارهابه سادگی  به  این سبدها  برقرار می باشد .